печать

Процедура отримання правовстановлюючих документів на землю зазнала змін

Держкомземом України затверджено наказ від 22.06.2009 р. № 326 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок» (за текстом – наказ № 326), яким затверджено Тимчасовий регламент реалізації положень п. 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 р. № 439 (за текстом – Порядок № 439), та встановлено, що кадастровий  номер у разі його відсутності присвоюється земельній ділянці до проставлення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку після відновлення її меж в натурі  (на місцевості) та закріплення їх довгостроковими межовими  знаками встановленого зразка за відповідною затвердженою технічною документацією та внесення відомостей про земельну ділянку до автоматизованої системи державного земельного кадастру.

 

Нещодавно набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок» від 05.03.2009 р. № 1066-VI (за текстом – Закон № 1066-VI), згідно з яким державний акт права власності на землю перестає бути єдиним правовстановлюючим документом. Таке право також засвідчується й цивільно-правовими договорами . Якщо раніше процедура одержання державного акта тривала роками, то з прийняттям цього документа покупець одержуватиме право власності на землю в момент висновку угоди купівлі-продажу. Адже на сьогодні власник не може здійснити своє законне право розпоряджатися своєю власністю, доки не отримає зареєстрований державний акт. При цьому, не маючи юридичного права користування земельною ділянкою, власник є платником земельного податку за цю ділянку. Проблема отримання державних актів права власності на землю в Україні існує давно і всі прийняті останнім часом нормативні документи не допомогли її вирішити. Дізнайтеся більш дитально, як продати земельний пай в Україні, та все про будівництво в нашій країні.

 

Слід зазначити, що  Законом №1066-VI  встановлено норму щодо проставлення на державному акті про право власності на земельну ділянку відміток про відчуження земельної ділянки та про реєстрацію прав на земельну ділянку.
  

Пунктом 4 Порядку №439 визначено, що територіальний орган Держкомзему України за місцем знаходження земельної ділянки повинен зробити відмітку про реєстрацію права власності на земельну ділянку протягом 14 календарних днів з дня одержання документа про перехід права власності на неї.

 

Наказом № 326 затверджено Тимчасовий регламент реалізації вищезазначених положень, який полягає в такому.
Власник земельної ділянки або належним чином уповноважена ним особа подає до територіального органу Держкомзему України за місцем знаходження земельної ділянки за заявкою такі документи:
цивільно-правову угоду про відчуження земельної ділянки у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою чи свідоцтво про право на спадщину;
державний акт на право власності на землю (земельну ділянку) з відміткою нотаріуса про перехід права власності на земельну ділянку.

 

Територіальний орган Держкомзему України в день надходження зазначених документів реєструє заяву в Журналі обліку заяв і наданих послуг з проставлення на державному акті відмітки про реєстрацію права власності на земельну ділянку в Поземельній книзі. Потім на заяві ставиться відмітка про дату реєстрації та її реєстраційний номер і, за бажанням замовника послуг, – на другому примірнику заяви або копії заяви, що залишаються у замовника управление финансами фирмы. У разі відповідності наданих документів протягом трьох календарних днів з дня їх надходження територіальний орган Держкомзему України надає замовнику квитанції про оплату послуг з оформлення державного акта на підставі цивільно-правових угод про відчуження земельної ділянки чи свідоцтва про право на спадщину; з внесення запису до Поземельної книги та внесення відомостей до бази даних автоматизованої системи державного земельного кадастру (за текстом – АС ДЗК).

 

Слід зазначити, що вартість послуг з оформлення державного акта на підставі цивільно-правових угод про відчуження земельної ділянки чи свідоцтва про право на спадщину, а також унесення запису до Поземельної книги та внесення відомостей до бази даних АС ДЗК визначається відповідно до пунктів 13, 20, та  23 таблиці 6.1. Розмірів оплати земельного-кадастрових робіт та послуг затверджених спільним наказом Держкомзему України, Мінфіну України та Мінекономіки України від 15.06.2001 р. № 97/298/124 (зареєстровано в Мін'юсті України 10.07.2010 р. за № 579/5770).
Потім територіальний орган Держкомзему України передає до відповідного структурного підрозділу Центру ДЗК подані власником земельної ділянки документи та технічну документацію із землеустрою на цю ділянку. Центр ДЗК, в свою чергу, здійснює перевірку отриманих документів протягом 7 календарних днів та вносить відповідні записи про нового власника до Поземельної книги та повертає всі документи до територіального органу Держкомзему України.
Відтак територіальний орган Держкомзему України протягом чотирьох днів робить на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на земельну ділянку.

 

Власник земельної ділянки або належним чином уповноважена ним особа у день звернення щодо одержання документів з відміткою на державному акті про реєстрацію права власності на земельну ділянку надає копії квитанцій про оплату послуг з оформлення державного акта на підставі цивільно-правових угод про відчуження земельної ділянки чи свідоцтва про право на спадщину; внесення запису до Поземельної книги та внесення відомостей до бази даних АС ДЗК, після чого територіальний орган Держкомзему України видає власнику цивільно-правову угоду чи свідоцтво про право на спадщину разом з державним актом з проставленою на ньому відміткою.
Постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. № 1019 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. № 449» (за текстом – постанова № 1019) викладено в новій редакцій форму державного акта на право власності на земельну ділянку.

 

Протее постановою Кабынету Мыныстрыв Украъны выд 27 05 2014 р. №774  «питання видачі державних актів на право власності на земельну ділянку» продовжено строк видачі державних актів на право власності на земельну ділянку за старою формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 р. № 449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» до повного використання виготовлених бланків з урахуванням унесених до форми змін.
При цьому державні акти на право власності на земельну ділянку, видані після набрання чинності постановою №1019 (після 05.12.2008 р.) за старою формою, є чинними.

 

Джерело - http://www.ligazakon.ua
Разом з цим Кабінет Міністрів України з метою захисту конституційних прав громадян України на землю прийняв постанову від 5 серпня 2009 року № 844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році", якою затвердив Порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки, Порядок використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, а також Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України.
Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив стягнення з громадян України плати за оформлення та видачу відповідно до затвердженого зазначеної постановою Порядку таких актів та надання додаткових і супутніх послуг з розроблення документації із землеустрою, а також будь-яких інших платежів, зокрема внесків до благодійних та інших фондів.

 

Кабмін рекомендував сільським, селищним, міським радам сприяти діяльності територіальних органів Державного комітету із земельних ресурсів та державних підприємств, що належать до сфери його управління, пов'язаній з організацією безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки за місцем їх розташування, зокрема, шляхом залучення до такої діяльності інженерів-землевпорядників сільських, селищних і міських рад.

Державний комітет із земельних ресурсів повинен подати протягом місяця Кабінету Міністрів України пропозиції щодо спрощення та здешевлення процедури виготовлення і узгодження документації із землеустрою, необхідної для прийняття органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішень про передачу у власність громадянам України земельних ділянок.

 

Постанова набуде чинності з дня офіційного опублікування, а затверджені цією постановою Порядки набудуть чинності з 1 вересня 2014 року.

 

Юридичні послуги в сфері земельного права та юридичні консультації щодо змін в земельному законодавстві та застосування їх на практиці можна отримати від адвокатів та юристів які працюють в цій сфері.


Статьи этой же рубрики
Facebook Twitter Youtube Instagram