печать

Семінар:

Правове регулювання трудових відносин. Оплата праці на підприємстві: що потрібно знати кадровику.

27-28 вересня

Заполнить заявку для участия

Готель «Мир», проспект Голосіївський, 70

Правове регулювання трудових відносин. Оплата праці на підприємстві: що потрібно знати кадровику. Робочий час. Режим та облік робочого часу. Атестація робочих місць за умовами праці

 

 • Програма:
  1. Правове регулювання трудових відносин. Новий Трудовий кодекс та очікувані зміни. Трудові новації. Зміна істотних умов праці: пропозиції до нового Трудового кодексу. Трудовий договір. Зміст та форма трудового договору. Трудові договори в письмовій формі. Облік та зберігання трудових договорів на підприємстві. Переукладання строкового договору та інформування «строковиків» про вакансії. Трудові відносини тимчасових працівників. Квоти на працевлаштування певних категорій населення
  Кадровий облік. Ведення табеля робочого часу.  Колективний договір.  Приведення Колективного договору у відповідність до нової методології обчислення заробітної плати. Внесення змін до Колективного договору, щодо оплати праці працівників. Повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці. Штатний розпис. Помилки у штатному розписі: порушення під час прийняття на роботу працівників. Зміни до штатного розпису у зв”язку з підвищенням мінімальної зарплати. Приведення штатного розпису і кадрової документації у відповідності до Класифікатора професій. Трудова книжка працівника. Облік трудових книжок. Посадові  (робочі) інструкції з охорони праці.
  Прийняття на роботу. Невмотивована відмова у прийнятті на роботу. Випробування при прийнятті на роботу. Порушення, пов’язані з призначенням працівникові випробування при прийнятті на роботу.
  Відсторонення працівника від виконання обов'язків. Випадки відсторонення.
  Ведення кадрової документації: заяви, накази, штатний розклад, трудові договори, контракти, договори про повну матеріальну відповідальність, трудові книжки, особисті картки, формування особистих справ, військовий облік, страховий і загальний стаж.
  Випробувальний термін. Документальне оформлення неуспішного проходження випробувального терміну.
  Право на професійне (службове) зростання.
  Переведення та переміщення працівників на тому ж підприємстві. Вимоги трудового законодавства щодо порядку оформлення переводу та переміщення.
  Сумісництво та суміщення. Внутрішні та зовнішні сумісники. Сумісник стає основним працівником: нюанси оформлення. Які роботи не є сумісництвом. Ведення обліку зовнішніх та внутрішніх сумісників. Умови праці сумісника, заробітна плата, гарантії і компенсації, відпустка, лікарняний, відрядження. Доплати, надбавки, премії до заробітної плати в т. ч .за роботу в шкідливих та небезпечних умовах.
  Призупинення трудових відносин. Нові підстави припинення трудових відносин.
  Звільнення працівників, підстави для звільнення. Порядок звільнення працівників та розрахунки при звільненні.
  ПЕПЕВІРКА підприємств органами   Держпраці у 2017р.
  Відповідальність роботодавців
  - закони , статті, види покарань: за недотримання мінімальних державних гарантій по оплаті праці; за порушення формування тарифної системи оплати праці; ризики для роботодавців за заробітну плату в «конверті»; докази «неофіційної» заробітної плати, які можуть надати контролюючі органи. Стягнення за порушення трудового законодавства.


 • 2. Все про оплату праці на підприємстві. Зміни в трудовому законодавстві та інших нормативно-правових актах в питаннях державного і договірного регулювання оплати праці. Системи оплати праці.  Документальне оформлення системи оплати праці. НОВЕ! Тарифна оплата праці. Тарифна сітка (схема посадових окладів праці). Тарифна система оплати праці працівників і як вона формується. Хто встановлює кваліфікаційні розряди і посадові оклади для працівників на підприємстві.  Забезпечення диференціації заробітної плати. Бригадний метод оплати праці. Все про підвищення зарплати у 2017р. Мінімальна зарплата працівника і перелік виплат, які включаються та не включаються у її складову. Мінімальна зарплата та забезпечення її розміру: доплата до мінімальної зарплати: порядок виплати, приклади розрахунку;Доплата до мінзарплати за підсумованого обліку робочого часу;
  Доплати, які не враховуються у розмір мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум. Різниця між ними.  Нова мінзарплата у місячному і погодинному розмірі. Відрядна або погодинна система оплати праці - переваги та недоліки.Як правильно здійснити нарахування нижче мінімальної зарплати. Чи потрібно проводити доплату до мінзарплати мобілізованим працівникам? Допомога до мінімальної зарплати.Квартальна премія та мінімальна зарплата. Чи враховується доплата у розрахунок середнього заробітку? Приклади  розрахунку. Як формувати  нарахування у відомості по зарплаті для виконання мінімальних гарантій.  Сумісник на підприємстві: що з розміром  мін.зарплати? Лікарняні та декретні внутрішнім сумісникам. Працівники з неповним робочим днем, новоприйняті або звільнені працівники: доплата до мінімального розміру та її вплив на суму нарахувань на розрахунок середнього заробітку. Середня зарплата в останніх змінах. Розрахунок середньої заробітної плати. Середня зарплата за Постановою № 1266: лікарняні, декретні. Середня зарплата за Постановою № 100: відпускні, дні відрядження.Коригування доходу за п. 10 Порядку 100. Розрахунок допомоги на оздоровлення, виходячи із середньої зарплати. Розрахунок середньої зарплати при виплаті вихідної допомоги при звільненні працівника. Які виплати не включаються до розрахунку середньої зарплати.Виплата  компенсації  в разі звільнення за прогули.Нарахування та оподаткування зарплати, заохочувальних та компенсаційних виплат. Компенсація за невикористану відпустку при звільненні. Виплата добових у разі направлення на підвищення кваліфікації.
  Індексація зарплати. індексація зарплати та доплата до мінімальної зарплати. Порядок № 1078. Особливості проведення індексації зарплати у разі зміни посадового окладу, для нових працівників, осіб, що працюють на неповній ставці та ін. Розрахунок постійної суми індексації. Розрахунок щомісячної індексації заробітної плати. Індексація доплати за роботу у нічний час. Практичні питання. Індексація грошових доходів громадян у вигляді заробітної плати: право чи обов'язок роботодавця. Відповідальність за ненарахування індексації. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати. Оптимізація виплат працівникам: неповний робочий час, «простой», відпустку без збереження зарплати й інші способи економії в умовах дефіциту оборотних коштів. Оплата  праці при підсумованому обліку робочого часу. Ненормований робочий день і його компенсація. Ненормований робочий день і понаднормові роботи. Розрахунок відпускних та компенсації за невикористані дні, за неповний відпрацьований місяць, при відсутності заробітку в розрахунковому періоді, за наявності невідпрацьованих з різних причин днів, за строковим договором. Цільова допомога на лікування та допомога на лікування та медичне обслуговування.
  Організація системи преміювання на підриємстві.Види премій і порядок виплат Оподаткування премій. Податок на прибуток. Внески до фондів соціального страхування.
  Перерахунок премій для включення в середній заробіток.
  Все про відрядження. Оформлення та оплата витрат на відрядження. Витрати співробітників підприємства: надміру витрачені кошти, видані на відрядження або під звіт, оподаткування «понадлімітних» відрядних витрат.
  Все про оподаткування зарплати ЄСВ, ПДФО. Податкова соціальна пільга в 2017р. Визначення бази оподаткування ПДФО для різних видів виплат.
  Особливості нарахування єдиного внеску при погодинній оплаті праці. Компенсація за роботу у вихідний день.


  3. Неповний робочий час, гнучкий графік, підсумований облік. Запровадження підсумованого обліку робочого часу Обліковий період. Скорочений робочий  час та неповний робочий час. Ведення табельного  обліку  робочого часу на підприємстві. Як правильно документально оформити неповний робочий час для працівників Запровадження і скасування неповного робочого часу. Спеціальний режим робочого часу. Режим змінної роботи. Робота в нічний час. Понаднормові роботи. Вахтовий метод організації робіт. Поділ робочого дня на частини. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні. Неповний робочий час  як не припуститися помилок у документальному оформленні. Скорочена тривалість робочого часу. Норми тривалості робочого часу на підприємстві у 2017р., порядок розрахунку. Встановлення скороченої тривалості робочого часу для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці. Робота у вихідні та святкові дні. Надурочні роботи. Запровадження неповного робочого дня, тижня з ініціативи роботодавця.
  Все про відпустки. Резерв відпусток, види відпусток які включаються в резерв.  Щорічні відпустки. Відмова працівника від використання оплачуваної відпустки. Надання відпусток сумісникам. Відпустка працівникам, які мають дітей. Відпустка одинокій матері. Відпустки по догляду за дитиною. Навчальні відпустки (у т.ч. сумісникам). Відпустки без збереження заробітної плати. Надання відпустки з подальшим звільненням працівника. Заміна відпустки грошовою компенсацією. Розрахунковий період для оплати відпустки в разі неповного робочого тижня.
  Формули для розрахунку компенсації за щорічні основну та додаткову відпустки. Продовження, перенесення, поділ відпусток. Відкликання з відпустки. Соціальні відпустки. Відпустки для окремих категорій працівників (сумісникам, сезонникам, тимчасовим працівникам, «чорнобильцям», жінкам, неповнолітнім, демобілізованим тощо). Надання додаткових відпусток.  Відповідальність за ненадання відпустки. Основні вимоги законодавства щодо відпусток у зв’язку із вагітністю, пологами і  догляду за дитиною.


  4.Трудові  відносини з працівниками, які виконують військовий обов’язок.  Військовий облік. Порядок організації та ведення військового обліку. Гарантії та пільги працівникам, які залучаються до виконання обов’язків військової служби.  Відповідальність за порушення ведення військового обліку та інших дій при спілкуванні з військкоматами.


  5. Атестація робочих місць за умовами праці. Мета і порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, методичні рекомендації. Державний контроль за проведенням атестації робочих місць за умовами праці.
  Пільги і компенсації, що установлені законодавством працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці і порядок їх надання:
  - пенсія за віком на пільгових умовах (Списки № 1 і № 2). ЗМІНИ  Списків №1 і №2 виробництв , робіт , професій , посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
  - додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та особливий характер праці.
  - скорочена тривалість робочого тижня. - порядок надання доплат за шкідливі умови праці.
  Послідовність дій кадровика в разі виходу працівника на пенсію. Пенсії за віком на пільгових умовах за Списками №1 та №2. Порядок застосування Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умова Пільги при призначенні пенсій особам, які втратили роботу у зв'язку зі скороченням робочого місця або за станом здоров'я. Строки призначення (перерахунку) пенсій. Страховий стаж.


  6. Правила роботи з Класифікатором професій. Застосування на практиці Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій»(КП) та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП). Зміни  до Класифікатора професій.  Нові професійні назви у Класифікаторі професій. Порядок підбору професій (посад, професійних назв робіт) за кодами КП та їх назвами. Рекомендації щодо користуванням ДКХП та його 92 галузевими випусками.

   

  Заняття проводять: провідні фахівці Мінсоцполітики департаменту з питань оплати праці, з питань атестації робочих місць за умовами праці, неповного робочого часу,  співрозробник нових версій Національного класифікатора України та експерт – практик з трудового права, професійний юрист, консультант журналу «Кадровик».
  Слухачі отримають консультації фахівців Мінсоцполітики та будуть забезпечені законодавчими та нормативно-правовими документами з доповненнями та змінами на дату проведення навчання та  харчування (обіди та кава-брейк) у дні проведення семінару • Каждому участнику предоставляется:
  Комплект учебно-методических материалов;
  Диплом о повышении квалификации по данной тематике.

 • Стоимость участия:
  2,900.00 грн. - за одного участника.
  Для второго и третьего участника скидки 5% и 7% соответственно.

  В стоимость входит: информационно-консультационное обслуживание, сборник материалов, кофе-брейк, обед в ресторане, обсуждение докладов и обмен мнениями с тренером.

 • P.S.: Данная программа предусматривает возможность проведение корпоративного (индивидуального) заказа сo специально разработанными примерами и задачами с учетом специфики вашего бизнеса и уровня подготовки группы.При регистрации на сайте скидка -5%

 
 
ПІП:*
Компанія*:
Тел/факс:*
Моб. телефон:*
E-mail:*
  * - Поля, обязательные для заполнения
 
 
 

НазадFacebook Twitter Youtube Instagram GooglePlus