печать

Семинар:

Оновлене законодавство України в сфері технічного регулювання. Акредитація випробувальних та калібрувальних лабораторій в НААУ відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

14-15 февраля

Заполнить заявку для участия

Гостиница «Мир», проспект Голосеевський, 70

Нова редакція ISO/IEC DIS 17025:2017. Метрологічний нагляд та лабораторний контроль

 • Програма семінару включає наступні  питання:

  1. Підготовка випробувальних та калібрувальних лабораторій до проходження акредитації  у  Національному агентстві з акредитації України згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

  2. Основні положення та порядок проходження процедури акредитації в НААУ.  Вимоги НААУ до подачі документів.

  3. Акредитація лабораторій у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17025:2005. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ:
  3.1. Критерії акредитації випробувальних лабораторій та вимоги до них;
  3.2. Перелік документів, що підтверджують відповідність лабораторії критеріям акредитації;
  3.3. Методи виконання випробувань і оцінка їх придатності.

  4. Порядок оцінки відповідності заявника критеріям акредитації.

  5. Керівництво за якістю випробувальної лабораторії.

  6. Організація внутрішнього аудиту лабораторного контролю.

  7. Система менеджменту якості випробувальної лабораторії на основі серії стандартів ІSO/IEC 17025:2006.

  8. Внутрішній аудит і вимоги до його проведення згідно ІSO/IEC 17025.

  9. Нова  редакція  міжнародного  cтандарту  ISO/IEC DIS 17025 : 2017.
  Основні положення документу,  вимоги до акредитації випробувальних та
  калібрувальних лабораторій.                
  9.1. Вимоги щодо неупередженості лабораторій та забезпечення конфіденційності;
  9.2. Забезпечення  метрологічної  простежуваності;
  9.3. Вибір, верифікація  та  валідація  методів;
  9.4. Основні вимоги до організаційної структури, персоналу та обладнання  лабораторій;
  9.5. Звітність за результатами робіт.

  10. Практичні аспекти впровадження основних вимог та положень нового Закону України  «Про метрологію та метрологічну діяльність» у роботі метрологічних служб та лабораторій. Законодавчо регульована та добровільна сфера.  

  11. Підзаконні та нормативно – правові акти з метрології на реалізацію Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

  12. Організація та порядок  проведення  повірки  законодавчо  регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (Наказ Мінеконом-розвитку України № 193 від 08.02.2016 року). Вартість послуг з повірки ЗВТ. Міжповірочні  інтервали ЗВТ, порядок їх визначення (Наказ  Мінекономрозвитку України  № 1747 від 13.10.2016 року).

  13. Типове положення про метрологічні служби підприємств та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології.

  14. Метрологічний нагляд та його види. Порядок проведення. Права та обов’язки інспекторів з метрологічного нагляду Держпродспоживслужби України (Наказ Мінекономрозвитку України  № 1837 від 01.11.2016 року «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду у сфері законодавчо регульованої  метрології».

  15. Шляхи оцінки можливостей та технічної компетентності лабораторій центральними органами виконавчої влади.

  16. Участь у  міжлабораторних  звіреннях – основа оцінки можливостей та технічної компетентності лабораторій.

  17.  Міжнародні звірення національних еталонів.    

  18. Єдність вимірювань – сучасні підходи та форми забезпечення.

  19. Загальні підходи до калібрування засобів вимірювань, його зміст, об’єкти та суб’єкти.

  20. Рекомендації по визначенню термінів наступних калібрувань засобів вимірювань.

  21. Вплив точності вимірювань на результати оцінки відповідності.

  22. Оцінка невизначеності результатів вимірювань у лабораторіях.

  23. Метрологічна простежуваність у випробувальних та калібрувальних лабораторіях.

  24. Валідація методик виконання вимірювань – ключ до успішної демонстрації компетентності лабораторій:
    - характеристики методик, що підлягають валідації;
    - правильність методики;
    - точність: правильність та прецизійність. Граничні значення повторюваності та    відтворюваності результатів;
    - невизначеність результатів вимірювання.  Модельний та експериментальні підходи;
    - прийнятність та відповідність кількісних і якісних результатів.


 • Каждому участнику предоставляется:
  Комплект учебно-методических материалов;
  Диплом о повышении квалификации по данной тематике.

 • Стоимость участия:
  3,600.00 грн. - за одного участника.
  Для второго и третьего участника скидки 5% и 7% соответственно.

  В стоимость входит: информационно-консультационное обслуживание, сборник материалов, кофе-брейк, обед в ресторане, обсуждение докладов и обмен мнениями с тренером.

 • P.S.: Данная программа предусматривает возможность проведение корпоративного (индивидуального) заказа сo специально разработанными примерами и задачами с учетом специфики вашего бизнеса и уровня подготовки группы.При регистрации на сайте скидка -5%

 
 
ПІП:*
Компанія*:
Тел/факс:*
Моб. телефон:*
E-mail:*
  * - Поля, обязательные для заполнения
 
 
 

НазадFacebook Twitter Youtube Instagram GooglePlus