печать

Семінар:

Нові Процесуальні Кодекси 2018. Новації цивільного, господарського та адміністративного судочинства в Україні. Аналіз останніх змін та їх правова оцінка

16 березня

Заполнить заявку для участия

м.Київ, проспект Голосіївський, 70, Готель МИР

 • Програма:

  - Правова характеристика Закону України №2147- VIII від 03.10.2017 р. «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».  
  - Новий ЦПК із змінами, внесеними згідно із Законом України №2229-VIII від 07.12.2017 р.«Про запобігання та протидію домашньому насильству».
  - Новий ГПК із змінами, внесеними згідно із Законом України  № 2234-VIII від 07.12.2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів».
  - Новий КАСУ із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2234-VIII від 07.12.2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів».
  - Аналіз Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 16.11.2017 р. № 2213-VIII.
  - Основні засади організації судової влади в України, система судоустрою України, діяльність касаційного цивільного, адміністративного, господарського, кримінального суду у складі нового Верховного суду України.
  - Оновлені ставки сплати судового збору у відповідності до Закону України «Про судовий збір». Порядок справляння та зарахування судового збору до Державного бюджету.
  - Право на звернення до суду. Процесуальне представництво у ЦПК, ГПК, КАСУ у 2018 році, правнича допомога.
  - Оновлені способи захисту, які застосовуються судом.
  - Новели процесуального законодавства щодо доказів. Види доказів та їх правова регламентація.
  - Оновлений порядок забезпечення та витребування доказів згідно ЦПК, ГПК, КАСУ.
  - Види та порядок обчислення процесуальних строків.  
  - Нові строки оскарження судових рішень та перегляд їх за нововиявленими обставинами.
  - Предметна, інстанційна та територіальна юрисдикція суддів.
  - Права та обов’язки учасників судового процесу. Участь осіб у судовому засіданні в режимі відеоконференції та онлайн трансляція судових засідань.
  - Призначення та введення до функціонування Єдиної судової інформаційно - телекомунікаційної системи.   
  - Початок функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів.
  - Порядок оскарження судових рішень з урахуванням перехідних положень ЦПК, ГПК, КАСУ.

  ГОЛОВНІ ЗМІНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ:
  1. Ефективний захист прав як превалюючи завдання.
  2. Розширення способів судового захисту та засобів доказування.
  3. Здійснення судочинства із застосуванням інформаційних технологій («електронний суд»). Новий порядок подання, надсилання процесуальних заяв. Отримання рішення судів, судових наказів та виконавчих листів. Вчинення всіх процесуальних дій через засоби електронного зв’язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.
  4. Поняття, загальна характеристика та підстави задоволення похідних вимог.
  5. Порядок розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження.
  6. Запровадження заяв по суті справи. Вимоги до позовної заяви, відзиву, відповіді на відзив, заперечення. Порядок їх складення та подача до суду.
  7. Малозначні справи у цивільному процесі. Критерії віднесення справ до малозначних.
  8. Застосування змін до Конституціі? Украі?ни щодо представництва інтересів осіб в судовому процесі адвокатом. Виключення із таких правил. Документи, які посвідчують повноваження представників у цивільному процесі.
  9. Порядок оскарження рішень в апеляційному та касаційному порядку.
  10. Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду. Порядок розгляду справ Великою палатою Верховного суду.  
  11. Збільшення строку на оскарження рішень судів.
  12. Запровадження можливості застосування заходів процесуального примусу (попередження; видалення із залу судового засідання; тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; привід; штраф).
  13. Судові витрати. Порядок компенсації судових витрат. Презумпція повної компенсації судових витрат. Попередній розрахунок судових витрат.
  14. Рішення суду, які не підлягають оскарженню у касаційному порядку.
  15. Порядок оскарження рішень суду з урахуванням перехідних положень ЦПК України.

  ГОЛОВНІ ЗМІНИ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ:
  1. Визначення ефективного способи захисту. Право суду визначати спосіб захисту, який не суперечить закону чи договору.  
  2. Регламентація інституту наказного провадження.
  3. Змагальність сторін та пропорційність як засади судочинства.
  4. Нові правила юрисдикції та підсудності.
  5. Нові механізми забезпечення позову та доказів. Зустрічне забезпечення. Відшкодування шкоди завданої необґрунтованим забезпеченням позову чи доказів.
  6. Малозначні справи у господарському судочинстві.
  7. Показання свідків у господарському процесі. Порядок та строки подання  заяви свідка. Письмове опитування учасників справи в якості свідків.
  8. Нові аспекти проведення експертизи. Проведення експертизи на замовлення учасників справи. Залучення до участі у справі експертів.
  9. Поняття неоспорюваної заборгованості. Стягнення неоспорюваної заборгованості в порядку наказного провадження.
  10. Неприпустимість зловживання процесуальними правами. Застосування відповідальності до осіб які зловживають процесуальними правами.  Механізм запобігання зловживання процесуальними правами.
  11. Нові процесуальні строки розгляду справи.
  12. Судові витрати. Розподіл судових витрат між сторонами.
  13. Порядок оскарження рішень в апеляційному та касаційному порядку.
  14. Судове забезпечення позову та доказів у арбітражному та третейському процесі. Порядок оскарження рішень міжнародного комерційного арбітражу, винесених в Україні.


  ГОЛОВНІ ЗМІНИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ:
  1. Уточнене поняття адміністративного договору. Розмежування та класифікація публічно-правових спорів. Визначення адміністративних справ незначної складності.
  2. Нові правила юрисдикції. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів.
  3. Спрощене позовне провадження для справ незначної складності.
  4. Введення поняття похідна позовна вимога.
  5. Можливість проведення фотозйомки, відео та аудіозапису з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду.
  6. Введення «Електронного суду» шляхом запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
  7. Нові правила доказів та доказування. Поняття електронних доказів та порядок їх подання. Особливості доказування у справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.
  8. Види, склад, розмір та ефективна компенсація судових витрат. Обмеження принципу повного відшкодування судових витрат в адміністративному процесі.
  9. Судова медіація в публічно - правових спорах.
  10. Правові аспекти спрощення та прискорення розгляду нескладних та  менш значних справ.
  11. Врегулювання спору за участі професійного судді.


 • Каждому участнику предоставляется:
  Комплект учебно-методических материалов;
  Диплом о повышении квалификации по данной тематике.

 • Стоимость участия:
  2,800.00 грн. - за одного участника.
  Для второго и третьего участника скидки 5% и 7% соответственно.

  В стоимость входит: информационно-консультационное обслуживание, сборник материалов, кофе-брейк, обед в ресторане, обсуждение докладов и обмен мнениями с тренером.

 • P.S.: Данная программа предусматривает возможность проведение корпоративного (индивидуального) заказа сo специально разработанными примерами и задачами с учетом специфики вашего бизнеса и уровня подготовки группы.При регистрации на сайте скидка -5%

 
 
ПІП:*
Компанія*:
Тел/факс:*
Моб. телефон:*
E-mail:*
  * - Поля, обязательные для заполнения
 
 
 

НазадFacebook Twitter Youtube Instagram GooglePlus