печать

Семінар:

Створення ефективної системи державного контролю якості та безпечності харчових продуктів. Перспективи виходу на ринки ЄС

17-18 травня

Заполнить заявку для участия

м.Київ, проспект Голосіївський, 70, Готель МИР

     У зв’язку зі змінами у вітчизняному харчовому та санітарному законодавстві з метою гармонізації його з Європейським, з прийняттям нових Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», ЗУ № 2042-VIII «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження…» та нових Технічних Регламентів з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, з обов’язковістю впрова-дження системи НАССР (з 20 вересня 2017-2018 років), з початком проведення з квітня 2018 року планових перевірок та комплексу позапланових перевірок без попередження виробників харчової продукції у м. Києві проводиться
              17 - 18 травня 2018 року  семінар на тему:                     
«Створення ефективної системи державного контролю якості та безпечності харчових продуктів. Перспективи виходу на ринки ЄС. Обов’язковість впровадження системи НАССР. Мікробіологічний контроль харчової продукції. Оновлене харчове та санітарне законодавство України».

 

 

 • Програма семінару включає наступні питання:
  I блок. Введення ефективної системи державного контролю якості та безпечності харчових продуктів за європейськими принципами.

  1. Увага! Новий Закон та нові правила для всіх учасників ринку харчових продуктів. Чого очікувати?
  Новий Закон України № 2042-VIII  від 18.05.2017 р. «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (набуває чинності 04.04.2018 р.):
  - Розробка та прийняття нових підзаконних актів на реалізацію цього закону з метою приведення національної системи державного контролю у відповідність до директив та регламентів Європейського Союзу (перелік проектів нормативно-правових актів на реалізацію Закону надається в Матеріалах до семінару);
  - Запровадження дієвої системи контролю безпечності харчової продукції;
   - Правові та організаційні засади державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів. Повноваження контролюючих органів;
  - Увага! З квітня 2018 року передбачається комплекс позапланових перевірок операторів ринку без попередження.
  Комплексні перевірки. Постанови КМУ № 350 та № 361 від 24.05 2017 року щодо проведення планових перевірок органами державного нагляду. Спрощена процедура отримання дозволу на позапланову перевірку. Вичерпний перелік питань для перевірки. Постанова КМУ № 1104 від 18.12.2017 року. (22 лютого 2018 року КМУ оприлюднив Перелік органів державного нагляду , що набувають право проведення планових заходів державного нагляду (контролю);
  - Нові підходи та вимоги до відбору зразків для цілей державного контролю. Що потрібно знати оператору ринку? (Методи, норми, порядок відбору та перевезення до уповноважених лабораторій);
   - Затверджено єдині форми актів, складених за результатами державного аудиту, для державних інспекторів під час здійснення перевірок (Накази Мінагрополітики № 41 та № 42 від 06.02.2017 р.) ЧЕК-ЛИСТ щодо впровадження діючих процедур НАССР та дотримання гігієнічних вимог;
   - Нові підходи щодо здійснення державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів. Запровадження ризик-орієнтованого підходу;
  - Документи, якими повинні супроводжуватися харчові продукти, які ввозяться на митну територію України. Вимоги до оформлення документів;
   - Чіткість та однозначність у визначені відповідальності операторів ринку за порушення вимог законодавства у сфері обігу харчових продуктів.
  2. Проблеми, які виникають у сфері безпечності харчової продукції, та обговорення практичних питань щодо їх вирішення.
  3. Правила контролю продуктів тваринного походження (свіже м'ясо, рибні продукти, сире молоко, морепродукти і т.д.). Документи, які мають супроводжувати ці види продукції в обігу.
  4. Основні положення Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 1602 – VII:
    - Скасування дозвільних документів та процедур, які відсутні в ЄС;
    - Нові права та обов’язки операторів ринку, що вводять в обіг харчову продукцію;
    - Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств харчової промисловості;
    - З 20.09.2016 року вступив у дію розділ VII Закону «Загальні гігієнічні вимоги щодо поводження з харчовими продуктами»;
    - Супровідні документи для обігу харчової продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.
  5. Новий харчовий продукт – алгоритми виходу на ринок. Перехід від загальних нормативів у законодавстві до «власних» нормативів виробника.
  6. Вимоги національного законодавства щодо впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР та до показників безпеки харчових продуктів.
  7. Порядок встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів. Вимоги законодавства України щодо супровідної документації до імпор-тованої продукції. Міжнародні сертифікати.
  8. Вимоги законодавства ЄС щодо імпорту харчової продукції:
  - отримання дозволу на експорт української продукції;
  - отримання «Єврономеру» при експорті продукції в ЄС;
  - роз’яснення щодо Сертифікату здоров’я на харчові продукти нетваринного походження (Health Certificate). Держпродспоживслужба затвердила бланк сертифікату 08.07.2016 року.
  9. Діяльність виробничих лабораторій. З 10.02.2016 р. – відміна атестації виробничих технологічних лабораторій. Що робити лабораторії, в якої немає ще акредитації, а термін дії атестації вже закінчується?
  10. Санітарне законодавство України, яке слід брати до уваги при встановлені параметрів безпечності продукції:
  - Втрата чинності актів санітарного законодавства. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 94-р. Що робити?
  - Наказ МОЗ України № 368 «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах»;
  - Наказ МОЗ України № 1140 «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»;
  - Наказ МОЗ України № 696 «Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості»;
  - Наказ МОЗ України № 694 «Про затвердження Гігієнічних вимог до м’яса птиці та окремих показників його якості» тощо.

  II блок. Основи європейського харчового законодавства. Перспек-тиви виходу української харчової продукції на ринки ЄС.
  1. «Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію» – порядок денний впровадження законодавства ЄС в Україні.
  2. Європейські базові законодавчі вимоги щодо харчових продуктів.
  3. Безпека, якість, маркування. Огляд, користування базами даних. Регламенти ЄС 178/2002, 1169/2011 (маркування).
     Буде проведено майстер – клас по користуванню відповідними базами - даних ЄС (нормативи, законодавство, EXPORTHELPDESK).
  4. Короткий огляд законодавства ЄС та методи офіційного контролю щодо контамінантів, харчових добавок, залишків пестицидів та ветпрепаратів:
     - максимальні рівні контамінантів у харчових продуктах, гармонізовані з Регламентом Європейської Комісії. Зміни до Наказу МОЗ № 368 від 14.06.16р.;
     - створення та ведення реєстру та реєстрація харчових добавок, ароматизаторів  та ензимів. Стан розробки в Україні нормативно - правових актів у цій сфері. Їх узгодженість з європейськими.
  5. Дієтичні добавки та спеціальні харчові продукти.
  Чинне законодавство України та перспективи на майбутнє. Гігієнічні вимоги до дієтичних добавок (Наказ МОЗ №1114). Процедури перед виходом на ринок. Добровільна оцінка відповідності / сертифікація дієтичних добавок. Особливості HACCP для дієтичних добавок.
  6. Законодавство щодо якості харчових продуктів в ЄС (Регламент 1308/2013 про організацію ринку с/г продукції, Регламент 543/2011 щодо фруктів та овочів) та стан їх гармонізації в Україні (шоколад, соки, джеми, кава, мед, овочі та фрукти).

  III блок. Увага! Обов’язковість впровадження системи НАССР.
   За її відсутність з 20.09.2017 - 2018 років настає відповідальність операторів ринку.
  1. Виконання операторами ринку постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів (НАССР):
  1.1. Базові законодавчі та правові вимоги щодо впровадження системи НАССР в Україні;
  1.2. Який стандарт вибрати? Чи обов’язково потрібно проводити сертифікацію системи?
  1.3. Особливості впровадження НАССР у закладах громадського харчу-вання. Роз’яснення та критерії визначення чи належить заклад громадського харчування до категорії «малої потужності». Застосування спрощеного підходу та галузеві настанови;
  1.4. Практичні аспекти та поради щодо розробки та впровадження системи НАССР;
  1.5. Проблеми та невідповідності, які часто виникають під час розробки та впровадження системи НАССР на практиці;
  1.6. Вимоги до гігієнічного стану виробничого середовища. Перелік програм передумов, які необхідні для функціонування системи НАССР;
  1.7. Керування невідповідністю, зокрема вилучення/ відкликання продукції з ринку;
  1.8. Підготовка підприємств до перевірок інспекторами Держпродспожив-служби (уніфікований акт перевірки системи НАССР);
  1.9. Відповідальність та штрафні санкції за відсутність системи НАССР.
  2. Впровадження системи НАССР.
  2.1. Історія створення системи НАССР.
  2.2. Чим відрізняється НАССР від стандарту ISO 22000?
  2.3. Етапи розроблення та впровадження системи НАССР ( ISO 22000) на підприємствах різних галузей господарювання:
  a. Підготовчий етап: діагностичний аудит інфраструктури підприємства у відповідності ISO/TS 22002-1. Створення групи НАССР та її навчання вимогам ПРИНЦИПАМ НАССР;
  b. Розроблення документів системи НАССР: описів сировини та готових продуктів; установлення програм передумов, операційних програм, планів НАССР, методик, настанов. Приклади пакетів документів для різних галузей;
  c. Підготовка внутрішніх аудиторів;
  d.Впровадження системи НАССР: проведення внутрішніх аудитів, ведення  документації, записів, щоденні перевірки системи НАССР, валідація системи НАССР, проведення засідань групи НАССР, валідація системи ПРОСТЕЖУВАНОСТІ, аналіз з боку вищого керівництва щодо безпечності харчових продуктів;
  e. Сертифікація системи НАССР (за необхідності). Підготовка та участь у сертифікаційному аудиті.
  f. Що дає впровадження системи НАССР?
  3. Як вибрати консультанта для розробки і впровадження системи НАССР?
  3.1. Заборона проводити консультації та проводити сертифікацію системи управління одним підприємством згідно п.5.2. ISO 17021.
  3.2. Низька вартість консультування – це запорука НИЗЬКОЇ якості впровадження системи: не виконані необхідні візити, відсутність проведення внутрішніх аудитів, аналізу даних, ризиків, проведення засідання групи НАССР, ознайомлення з документами системи, тощо.
  3.3. Вимоги до консультанта згідно ISO 10019.
  4. Вимоги гіпермаркетів та торговельних мереж до постачальників харчової продукції.
  5. Міжнародні стандарти:
  5.1. Системи управління безпечністю харчових продуктів згідно вимог схеми сертифікації FSSC 22000. З 01.01.2018 року – нова версія 4.1. Додаткові вимоги до безпечності харчових продуктів.
  5.2. Вимоги міжнародного стандарту IFS (International Food Standard) щодо харчової безпеки. Нова версія 6.1. Вступає в силу 01.07.2018 року. Що нового, що змінилося?
  6. Обов’язковість впровадження надійної системи простежуваності «від лану до столу» за міжнародними стандартами на харчовому виробництві (за вимогами Регламентів ЄС № 178/2002 - «головний харчовий закон ЄС» та №852/2004).
  6.1. Практична реалізація, корисні поради та відповідальність за порушення вимог забезпечення простежуваності.

  ІV блок. Нові підходи до порядку здійснення мікробіологічного кон-тролю якості та безпечності сировини та готової харчової продукції.
  1. Наказ МОЗ України № 548 «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів» (набрав чинності 20.08.2015 року). Основні відмінності та пояснення актуальних питань роботи щодо цього документу.
  2. Перелік санітарно-мікробіологічних показників у харчових продуктах, термінологія та визначення, загальні вимоги. Перевірка за мікробіологічними критеріями.
  3. Вимоги до досліджень (випробувань) та відбору зразків харчових продуктів.
  4. Заходи щодо усунення при незадовільних результатах дослідження.
  5. Критерії безпечності харчових продуктів.
  6. Гігієнічні критерії технологічного процесу.
  7. Система оцінки мікробіологічних ризиків.
  8. Актуальні питання проведення лабораторних досліджень харчових продуктів за мікробіологічними та бактеріологічними показниками.
  9. Нормативи безпеки харчових продуктів за мікробіологічними показниками. Контроль за чотирма групами мікроорганізмів: санітарно-показові, до яких відносять мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАМ) і бактерії групи кишкових паличок (БГКП), в тому числі Е. coli; потенційно-патогенні мікроорганізми, до групи яких входять S. aureus, бактерії роду Proteus, В. cereus і сульфітредукуючі клостридії; нормування та контроль патогенних мікроорганізмів - сальмонела і L. monocytogenes; мікроорганізми псування - плісеневі гриби, дріжджі та молочнокислі мікроорганізми;
  10. Особливості мікробіологічних критеріїв безпеки харчових продуктів в країнах Євросоюзу.
  11. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 2073/2005 Витяг з Європейського Парламенту та Ради від 15.11.2005 року про мікробіологічні критерії для харчових продуктів.

  V блок. Перехід на європейську модель стандартизації. Основні вимоги до операторів ринку харчових продуктів. Технічні умови України. Маркування продуктів згідно вимог національного та європейського законодавства.
  1. Реалізаціїя положень нового Закону України «Про стандартизацію».
  2. Необхідність переходу на європейську модель стандартизації.
  3. Прийняття та скасування національних стандартів. Обговорення проектів нових
   нормативних документів.
  4. Перегляд діючих стандартів та продовження терміну їх дії. Перегляд та продовження чинності національних стандартів, які були вже скасовані раніше. Причини продовження терміну їх дії.
  5. Добровільне застосування стандартів як запорука високого рівня відпо-відальності виробника.
  6. Зміни та новини щодо санітарного законодавства України.
  7. Процедура розробки і порядок отримання висновку на нормативну документацію; порядок отримання висновку на готову продукцію; процедура погодження ново-розробленої продукції.
  8. Вимоги до маркування харчових продуктів. Формування назви продукту. Мова маркування.
  9. Якими нормативними документами можна керуватися при встановлені вимог до маркування харчової продукції. Мова нормативних документів.
  10. Технічні умови України. Необхідність їх застосування на сучасному виробництві.
  11. Зміни законодавства та нормативно-правові акти, що регулюють порядок та умови розробки і перевірки технічних умов. З 13 січня 2016 року надано чинності стандарту: СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ. НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ ТА НАДАННЯ ЧИННОСТІ».
  12. Новий порядок запровадження у виробництво ТУ.
  13. Чи потрібно погоджувати ТУ? У чому полягають переваги погоджених з компе-тентними органами ТУ?
  14. Чи мають юридичну силу незареєстровані ТУ?
  15. Доцільність проведення перевірки технічних умов.
  16. База даних «Технічні умови України». Які ТУ вносяться в базу та з якою метою.
  Розробка та обіг харчової продукції.
  17. Основні етапи, які необхідно пройти при розробці нових видів продукції.
  18. Документи, які повинні супроводжувати харчову продукцію в обігу згідно нового Закону України № 1602-VII. Товарно – транспортна накладна. Документ про якість та безпечність, тощо.
  19. Види технологічних інструкцій. Правила розроблення, оформлення та вимоги до змісту технологічних інструкцій, рецептур.
  20. Використання складного інгредієнту при виготовленні харчового продукту. На що слід звернути увагу.
  21. Яким чином і хто встановлює періодичність проведення перевірки фізико-хімічних показників продукції?
  Поживна та енергетична цінність харчових продуктів.
  22. Порядок розрахунку поживної та енергетичної цінності харчових продуктів.  Інформування споживача у маркуванні про поживні властивості продукту та його енергетичну цінність.
  23.Європейські вимоги до надання споживачам інформації про поживні властивості продукту (згідно з вимогами Регламенту №1169/2011 Європарламенту та Ради від 25.10.2011р.). Спеціальні визначення поживної цінності продуктів згідно з регламентом.

  • Каждому участнику предоставляется:
  Комплект учебно-методических материалов;
  Диплом о повышении квалификации по данной тематике.

 • Стоимость участия:
  4,000.00 грн. - за одного участника.
  Для второго и третьего участника скидки 5% и 7% соответственно.

  В стоимость входит: информационно-консультационное обслуживание, сборник материалов, кофе-брейк, обед в ресторане, обсуждение докладов и обмен мнениями с тренером.

 • P.S.: Данная программа предусматривает возможность проведение корпоративного (индивидуального) заказа сo специально разработанными примерами и задачами с учетом специфики вашего бизнеса и уровня подготовки группы.При регистрации на сайте скидка -5%

 
 
ПІП:*
Компанія*:
Тел/факс:*
Моб. телефон:*
E-mail:*
  * - Поля, обязательные для заполнения
 
 
 

НазадFacebook Twitter Youtube Instagram