печать

Семінар:

Впровадження вимог нової версії ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Тенденції розвитку метрологічної системи України

7-8 червня

Заполнить заявку для участия

проспект Голосіївський, 70, Готель МИР

Реформування системи технічного регулювання України в контексті Європейської інтеграції.
Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій ISO/IEC 17025:2017

 

Семінар орієнтований на фахівців з метрології, стандартизації, оцінки відповідності, якості, керівників випробувальних та калібрувальних лабораторій, органів з сертифікації продукції, розробників документації та інших зацікавлених осіб.

 

 • Програма семінару:

  1. Гармонізація законодавства України з міжнародними та європейськими вимогами. Адаптація законодавства України у сфері технічного регулювання, метрології та оцінки відповідності до законодавства Європейського Союзу.

  2. Сучасний стан і тенденції розвитку технічного регулювання в Україні. Законодавство про технічні регламенти та оцінку відповідності. Правові та організаційні засади стандартизації в Україні. Правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

  3. Міжнародне співробітництво у сфері технічного регулювання. Визнання результатів оцінки відповідності, проведеної за межами України. Технічне регулювання експорту продукції у країни ЄС: процедури оцінки відповідності продукції виробників – експортерів для реалізації на ринках ЄС на сьогодні. Джерела інформації щодо органів ОВ, які мають право проводити роботи з оцінки відповідності для ЄС.

  4. Провадження метрологічної діяльності в Україні. Нова редакція  Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», нормативно-правові акти у сфері метрологічної діяльності Одиниці вимірювання. Національні еталони. Вимірювання. Засоби вимірювальної техніки. Оцінка відповідності та повірка засобів вимірювальної техніки. Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці . Калібрування еталонів засобів вимірювальної техніки у  калібрувальних та випробувальних лабораторіях. Наявність метрологічної служби або особи, відповідальної за забезпечення єдності вимірювань у суб’єкта господарювання.  Визнання результатів метрологічних робіт, проведених в інших державах.

  5. Нові Технічні регламенти в галузі метрології, які гармонізовані з відповідними Директивами Європейського Союзу. Суттєві вимоги до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Основні підходи у визначенні міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки.
  Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки. Калібрування засобів вимірювальної техніки.  . Загальні підходи до калібрування засобів вимірювальної техніки  та випробувального обладнання
  Організація та порядок проведення повірки законодавчо  регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації  та оформлення її результатів. Міжповірочні інтервали засобів вимірювальної техніки. Вартість послуг з повірки засобів вимірювальної техніки. Процедури  оцінювання відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам Технічних регламентів.

  6. Особливості розроблення та прийняття технічних регламентів і процедур оцінки відповідності. Зміст, форма та структура технічних регламентів. Відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам. Особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів та методичні рекомендації із їх застосування. Процедури оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами. Особливості розроблення, оприлюднення, обговорення та опублікування проектів технічних регламентів і процедур оцінки відповідності. Перегляд технічних регламентів і процедур оцінки відповідності та внесення до них змін.

  7. Оцінка відповідності — шлях до зменшення ризиків.
  Здійснення добровільної оцінки відповідності та оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Визнані незалежні організації. .Акредитовані випробувальні лабораторії виробників. Декларування відповідності вимогам технічних регламентів. Знак відповідності технічним регламентам. Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам. Визначення вартості робіт з оцінки відповідності.

  8. Акредитація органів з оцінки відповідності. Вимоги для акредитації. Правила застосування національного знака акредитації. Порядок та процедура акредитації ООВ. Схеми оцінки відповідності. Міжлабораторні порівняння результатів випробувань. Використання знаків ILAC MRA та IAF MLA.

  9. Загальні вимоги до компетенції випробувальних лабораторій. Підготовка випробувальних та калібрувальних лабораторій до проходження акредитації у Національному агентстві з акредитації України згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.
  Зміни в структурі стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Порівняльний аналіз. Акредитація лабораторій у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Вимоги до розробки документів, що підтверджують відповідність випробувальної та калібрувальної лабораторії критеріям акредитації. Проведення внутрішніх аудитів. Аналізування керівництвом системи управління лабораторії і діяльності щодо випробовування та (або) калібрування. Дії щодо ризиків та можливостей.

  10. Системи управління якістю. Міжнародні стандарти серії ISO 9000. Нові версії стандартів
  ДСТУ ISO 9000:2015 та ДСТУ ISO 9001:2015. Зміни в структурі стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. Ризик-орієнтований підхід до менеджменту.

  11.Технічні вимоги до випробувальних та калібрувальних лабораторій згідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Метрологічна простежуваність результатів вимірювань. Вибір, верифікація та валідація методів. Оцінювання невизначеності вимірювання.

  12.Порядок проведення верифікації/валідації методів та програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання згідно з ДСТУ ISO 10012,ДСТУ ISO/TR 10017. Валідація та оцінка точності. Організація та порядок проведення валідації методів випробувань та калібрування. Контроль стабільності та достовірності результатів лабораторних випробувань.

 

 • На семінарі з лекціями та консультаціями виступатимуть провідні фахівці ДП «Укрметртестстандарт»,  члени ТКА  Національного агентства з акредитації України та Академії метрології України.


 • Каждому участнику предоставляется:
  Комплект учебно-методических материалов;
  Диплом о повышении квалификации по данной тематике.

 • Стоимость участия:
  3,600.00 грн. - за одного участника.
  Для второго и третьего участника скидки 5% и 7% соответственно.

  В стоимость входит: информационно-консультационное обслуживание, сборник материалов, кофе-брейк, обед в ресторане, обсуждение докладов и обмен мнениями с тренером.

 • P.S.: Данная программа предусматривает возможность проведение корпоративного (индивидуального) заказа сo специально разработанными примерами и задачами с учетом специфики вашего бизнеса и уровня подготовки группы.При регистрации на сайте скидка -5%

 
 
ПІП:*
Компанія*:
Тел/факс:*
Моб. телефон:*
E-mail:*
  * - Поля, обязательные для заполнения
 
 
 

НазадFacebook Twitter Youtube Instagram GooglePlus