печать

Семінар:

Сучасний стан і тенденції розвитку метрологічної системи в Україні

4-5 грудня

Заполнить заявку для участия

м.Київ, проспект Голосіївський, 70, Готель МИР

 

Адаптація національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки відповідності із законодавством Європейського союзу.
Акредитація органів з оцінки відповідності та вимоги нової версії стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017

 

 • Програма:

  Коментарі до Законопроекту № 6235 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно технічних регламентів і оцінки відповідності" прийнятий за основу 20 березня 2018 р.

  1. Законодавчо регульована та добровільна сфера в галузі метрології. Нова редакція Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Гармонізація законодавства у сфері метрології з нормами Європейського Союзу.
  1.1. Нормативно-правові акти з метрології на реалізацію Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
  1.2. Термінологія. Узаконені одиниці вимірювань.
  1.3. Практичні аспекти впровадження основних вимог та положень нового Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Законодавчо регульована та добровільна сфера.
  1.4. Перелік категорій законодавчо  регульованих засобів вимірювальної техніки.
  1.5. Вимоги технічних регламентів щодо засобів вимірювальної техніки та проведення оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки перед наданням на ринку та/або введенням в експлуатацію.
  1.6. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації. Організація та порядок проведення повірки.
  1.7. Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в експлуатації.

  2. Діяльність вимірювальних лабораторій в умовах чинного законодавства. Оцінювання та визнання вимірювальних можливостей лабораторій. Валідація методів вимірювань.

  3. Типове положення про метрологічні служби підприємств та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології.

  4. Метрологічний нагляд та його види. Порядок проведення. Права та обов’язки інспекторів з метрологічного нагляду Держпродспоживслужби України. Уніфіковані форми актів за результатами проведення перевірок з метрологічного нагляду.

  5. Калібрування еталонів та засобів вимірювальної техніки.
  5.1. Вимоги та загальні підходи до калібрування.
  5.2. Метрологічна простежуваність у випробувальних та калібрувальних лабораторіях.
  5.3  Метрологічне забезпечення випробувальних лабораторій
  5.4.Пропозиції ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» щодо проведення на добровільних засадах оцінювання компетентності лабораторій  та  видачі  сертифіката  визнання  вимірювальних  можливостей  згідно з
  СОУ 74.9-02568182-004.
  5.5. Рекомендації з визначення періодичності калібрування еталонів та засобів вимірювальної техніки.

  6. Визнання результатів метрологічних робіт на міжнародному рівні.

  7. Міжнародні звірення національних еталонів.

  8.Технічні вимоги до компетентності випробувальних лабораторій згідно стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.
  8.1. Вимоги щодо неупередженості лабораторій та забезпечення конфіденційності.
  8.2. Забезпечення метрологічної простежуваності.
  8.3. Вибір, верифікація та валідація методів. Оцінювання невизначеності вимірювання. Забезпечення достовірності результатів.
  8.4. Основні вимоги до організаційної структури, персоналу та обладнання лабораторій.
  8.5. Звітність за результатами робіт.

  9.Сучасний стан і тенденції розвитку технічного регулювання. Практичні аспекти реформування системи технічного регулювання України в контексті Європейської інтеграції. Законодавство про технічні регламенти та оцінку відповідності. Ринковий нагляд – один із ключових елементів нової системи технічного регулювання. Налаштування ринкового нагляду для здійснення контролю за безпекою промислових товарів. Перехід від застарілої системи контролю безпечності промислової продукції до сучасної  європейської системи. Відповідальнісь суб'єктів господарювання за порушення Закону України «Про державний ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції».

  10.Міжнародне співробітництво у сфері технічного регулювання. Визнання результатів
  оцінки відповідності, проведеної за межами України. Технічне регулювання експорту продукції у країни ЄС: Процедура оцінки відповідності продукції виробників – експортерів для реалізації на ринках ЄС на сьогодні. Джерела інформації щодо органів відповідності, які мають право проводити роботи з оцінки відповідності для ЄС.

  11. Розроблення та прийняття технічних регламентів і процедур оцінки відповідності. Зміст, форма та структура технічних регламентів. Відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів. Особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів та методичні рекомендації із їх застосування. Процедури оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами. Особливості розроблення, оприлюднення, обговорення та опублікування проектів технічних регламентів і процедур оцінки відповідності. Перегляд технічних регламентів і процедур оцінки відповідності та внесення до них змін.

  12.Оцінка відповідності — шлях до зменшення ризиків. Система оцінки відповідності продукції вимогам Технічних регламентів.
  Здійснення добровільної оцінки відповідності та оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Визнані незалежні організації. .Акредитовані випробувальні лабораторії виробників. Декларування відповідності вимогам технічних регламентів. Знак відповідності технічним регламентам. Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам. Визначення вартості робіт з оцінки відповідності.

  13. Акредитація органів з оцінки відповідності.

  Створення умов для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих органів з оцінки відповідності на міжнародному рівні та використання знаків ILAC MRA та IAF MLA. Законодавча база з акредитації. ОБОВ’ЯЗКИ та права АКРЕДИТОВАНОГО ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ. ПЕРЕЛІК ГРУБИХ ПОРУШЕНЬ З БОКУ АКРЕДИТОВАНОГО ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ. ПОРЯДОК АКРЕДИТАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ. ПЕРЕЛІК СХЕМ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ, ЯКІ НААУ ОЦІНЮЄ ПІД ЧАС АКРЕДИТАЦІЇ. КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ УЧАСТІ В Міжлабораторних порівняннях результатів випробувань.

  14. Загальні вимоги до компетентності випробувальних  та калібрувальних лабораторій.
  Зміни в структурі стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Порівняльний аналіз. Впровадження вимог нової версії стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Акредитація лабораторій у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Вимоги до розробки документів та записів системи управління. Проведення внутрішніх аудитів. Аналізування керівництвом системи управління лабораторії і діяльності щодо випробовування та (або) калібрування. Дії щодо ризиків та можливостей.

  15. Системи управління якістю. Міжнародні стандарти серії ISO 9000. Нові версії стандартів
  ДСТУ ISO 9000:2015 та ДСТУ ISO 9001:2015. Зміни в структурі стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. Ризик-орієнтований підхід до менеджменту.


 • Каждому участнику предоставляется:
  Комплект учебно-методических материалов;
  Диплом о повышении квалификации по данной тематике.

 • Стоимость участия:
  3,500.00 грн. - за одного участника.
  Для второго и третьего участника скидки 5% и 7% соответственно.

  В стоимость входит: информационно-консультационное обслуживание, сборник материалов, кофе-брейк, обед в ресторане, обсуждение докладов и обмен мнениями с тренером.

 • P.S.: Данная программа предусматривает возможность проведение корпоративного (индивидуального) заказа сo специально разработанными примерами и задачами с учетом специфики вашего бизнеса и уровня подготовки группы.При регистрации на сайте скидка -5%

 
 
ПІП:*
Компанія*:
Тел/факс:*
Моб. телефон:*
E-mail:*
  * - Поля, обязательные для заполнения
 
 
 

НазадMail Facebook Twitter Youtube Instagram fbmessenger