Найближчі семінари та тренінги в Україні

Дата проведения Название
10 лютого - 4 березня Онлайн Школа KPI–мотивації
Онлайн 1-2 та 8-9 лютого Экономическая безопасность: Закупка и Склад
Online 2-3 лютого Повернення коштів. Робота з дебіторською заборгованістю: ефективні комунікативні прийоми роботи з боржниками і техніки емоційної стійкості
9 лютого Будівельна галузь. Зміни у будівництві в 2021 році, і нові зміни в 2022 році. Нові вимоги ДІАМ в 2022 році чого чикати?
9 лютого Нові зміни у будівництві. Реформа органів архбудконтролю. Нові вимоги ДІАМ в 2022 році
10-11 лютого Побудова системи оплати за результатом в компанії КРІ мотивації, націленої на прибуток
15-16 лютого Професійні продажі В2В: від першого контакту до повторних продажів
17-18 лютого KPI та Системне управління людьми: KPI структурних підрозділів. Продажі, виробництво, бек офіс.
21-22 лютого Майстер закупівель: результативні переговори
1-2 та 10-11 березня Транспортна логістика та оптимізація логістичних витрат компанії
3-4 березня Оплата за результат та мотивація без бюджету 4.0
15-16 березня Фінанси, управлінський облік та KPI-мотивація для Власників бізнесу
On-line 17 - 18 березня Результативні продажі по телефону із задоволенням. Коли кількість перетворюється на якість, а НІ перетворюється на ТАК.
Онлайн 24-25 травня Тренинг для ассистентов, помощников руководителей: мотивация, организация работы, эффективная коммуникация
23 березня Організація бережливого виробництва на промисловому підприємстві (lean manufacturing) – практика застосування
24 березня Нормування праці, як гарантія зростання ефективності праці працівників
29-30 березня та 5-6 квітня Організація процесу закупівлі та планування запасів (дистрибуційних, роздрібних та виробничих компаній)
5-6 квітня Фінанси для керівників та нефінансових менеджерів
14 квітня Фінансування будівництва: судова практика, управління ризиками і викликами 2022 року. NEW! Форвард в світлі Закону України «Про ринки капіталу і організованих товарних ринках». ДЕРИВАТИВИ.
Онлайн 19-20 квітня Управління проектами
Онлайн 5 травня Ефективне проведення співбесіди при прийомі на роботу. Методи відбору кандидатів.
Онлайн 1 - 2 червня Управління та мотивація персоналу: обмеження та можливості в умовах кризи
22 - 23 червня Робота зі скаргами та рекламаціями клієнтів: безконфліктна комунікація
Online 7 - 8 червня Бюджети з шаблонами бюджетів та фінансовою моделлю
Онлайн 6-7 липня Віддалений контроль та розвиток відділу продажів. Організація та управління віддаленим відділом продажів
29-30 серпня Практика роботи із запереченнями. Як використовувати будь-які заперечення клієнтів для просування продажу: Що говорити? Коли говорити? Як говорити?
2-3 та 9-10 серпня Школа Продавців
Онлайн 11 серпня Ефективний керівник: управління складними підлеглими
1-2 та 8-9 листопада Управління запасами товарів і готової продукції  Идеальным инструментом для повышения уровня профессионализма и развития персонала являются курсы повышение квалификации. Именно корпоративный тренинг позволит учесть всю специфику проводимой компанией деятельности, уровень компетентности персонала и позволит адаптировать всю программу обучения индивидуально под потребности вашей компании.


  Залогом успешной деятельности любой организации и важным условием соответствию уровня профессионализма персонала реалиям постоянно изменяющихся рынков, является непрерывное развитие и обучение персонала. Практика показывает, что при сложных экономических условиях ведения бизнеса, организация и проведение корпоративных тренингов ни что иное как надежная инвестиция, окупающая себя многократно, что позволит сохранять успешность и в сложных ситуациях.  Профессиональный подход к созданию и реализации продолжительных комплексных корпоративных программ по обучению персонала, позволяет подойти к обучению сотрудников системно, обеспечивая рост и развитие персонала и организации в целом.


  Комплексные тренинги в Киеве и корпоративные программы, по обучению персонала проводимые специалистами с высоким уровнем профессиональной компетентности, является важным шагом к победам в бизнесе и достижению своих целей.


  Именно профессионализм команды, реализующей тот или иной коммерческий проект, является залогом успеха компании или фирмы.
Callback Mail Facebook Twitter Youtube Instagram